Spoed

WEEKENDDIENST 2020

29/2+1/3 X.Groeneveld Axel X.Groeneveld Hofplein 2, 4571 HG  AXEL 0115-562332
7+8/3 De Otheense Kreek Terneuzen L.Houtepen Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
14+15/3 Praktijk de Veste Terneuzen S.Bosnjak Oostelijk Bolwerk 25, 4531 GX Terneuzen 0115-620885
21+22/3 Praktijk de Rietlanden Laurence Declercq Schepenlaan 2, 4533 JR Terneuzen 0115-612126
28+29/3 Praktijk Groenendijk Kloosterzande M.Fegatilli-Smulders Groenendijk 46, 4587 CV  KLOOSTERZANDE 0114-681905
4+5/4 Praktijk Bonnez  Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
11+12/4 Praktijk Tivoli Hulst  A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
18+19/4 Praktijk Groenendijk Kloosterzande S.Verhaeghen Groenendijk 46, 4587 CV  KLOOSTERZANDE 0114-681905
25+26/4 Praktijk Otheense Kreek A.Stevens Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
2+3/5 Praktijk De Steense Brug K.Macarel-Burchacka Tragel 5, 4564 BC Sint Jansteen 0114-312084
9+10/5 Praktijk De Rietlanden Terneuzen S.I.M.I. Schepens Schepenlaan 2, 4533 JR Terneuzen 0115-612126
16+17/5 Praktijk E.G. Tan & W.J. Hoogerdijk E.G. Tan & W.J. Hoogerdijk Stationsstraat 8, 4571 LB  AXEL 0115-561686
23+24/5 Praktijk De Steense Brug E.Picavet Tragel 5, 4564 BC Sint Jansteen 0114-312084
30+31/5 ABC tandartsenpraktijk Terneuzen Sarbaz Vayegan Anna Bijnsstraat 25 0115-612320
6+7/6 Praktijk Hoek N.P.I.P. Verhelst Irisstraat 17b, 4542 EA Hoek 0115-441914
13+14/6 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst  A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
20+21/6 Praktijk De Rietlanden Terneuzen Laurence Declercq Schepenlaan 2, 4533 JR Terneuzen 0115-612126
27+28/6 Praktijk TAO D.Th.Thung, G.Kasenda, L.Privitera Beethovenhof 3 B, 4536 AE Terneuzen 0115- 630666
4+5/7 Praktijk Otheense Kreek B.Lippens Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
11+12/7 Praktijk Verhelst Terneuzen H.Verhelst Zuidlandstraat 34 0115-431700
18+19/7 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
25+26/7 Praktijk Hoek C.Thomaes Irisstraat 17b, 4542 EA Hoek 0115-441914
1+2/8 Praktijk Mulder Axel H.Mulder Weststraat 1, 4571 HJ  AXEL 0115-564389
8+9/8 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
15+16/8 Praktijk De Steense Brug E.Picavet Tragel 5, 4564 BC Sint Jansteen 0114-312084
22+23/8 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
29+30/8 Praktijk Groeneveld Axel X.Groeneveld Hofplein 2, 4571 HG  AXEL 0115-562332
5+6/9 Praktijk Groenendijk Kloosterzande S. Verhaeghen Groenendijk 46, 4587 CV  KLOOSTERZANDE 0114-681905
12+13/9 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
19+20/9 Praktijk De Rietlanden S.Schepens Schepenlaan 2, 4533 JR Terneuzen 0115-612126
26+27/9 Praktijk Tan en Hoogerdijk Axel E.G. Tan en W.J. Hoogerdijk Stationsstraat 8, 4571 LB  AXEL 0115-561686
3+4/10 Praktijk Herengracht Terneuzen J.Th.G.M. Mathijssen Herengracht 13, 4531GM Terneuzen 0115-612004
10+11/10 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
17+18/10 Praktijk TAO  D.Th.Thung, G.Kasenda, L.Privitera Beethovenhof 3 B, 4536 AE Terneuzen 0115- 630666
24+25/10 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
31/10+1/11 Praktijk Tan en Hoogerdijk Axel E.G. Tan en W.J. Hoogerdijk Stationsstraat 8, 4571 LB  AXEL 0115-561686
7+8/11 Praktijk Hoek N.P.I.P. Verhelst Irisstraat 17b, 4542 EA Hoek 0115-441914
14+15/11 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
21+22/11 Praktijk ABC Sarbaz Vayegan Anna Bijnsstraat 25 0115-612320
28+29/11 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
5+6/12 Praktijk de Otheense Kreek Terneuzen A.Stevens Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
12+13/12 Praktijk De Steense Brug K.Macarel-Burchacka Tragel 5, 4564 BC Sint Jansteen 0114-312084
19+20+21/12 Praktijk Groenendijk Kloosterzande M.Fegatilli-Smulders Groenendijk 46, 4587 CV  KLOOSTERZANDE 0114-681905
22+23+24/12 Praktijk Tan en Hoogerdijk Axel E.G. Tan en W.J. Hoogerdijk Stationsstraat 8, 4571 LB  AXEL 0115-561686
25+26/12 Praktijk H.v.d. Vijver Axel H.v.d. Vijver Axel Weststraat 1, 4571 HJ  AXEL 06-10609247
27+28+29/12 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
30+31/12 Praktijk Hoek C.Thomaes Irisstraat 17b, 4542 EA Hoek 0115-441914
1+2+3/1 Praktijk TAO  D.Th.Thung, G.Kasenda, L.Privitera Beethovenhof 3 B, 4536 AE Terneuzen 0115- 630666
4 t/m 8/1 Praktijk de Otheense Kreek Terneuzen B.Lippens Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
9+10/1 Tandheelkundig Centrum Tivoli Hulst A.Keshavarz et ail. Tivoliweg 49a, 4561 HK, Hulst 0114-314075
16+17/1 Praktijk de Otheense Kreek Terneuzen L.Houtepen Zuidlandstraat 34, 4532 CL Terneuzen 0115-612685
23+24/1 Praktijk Bonnez J.Bonnez et ail. Koninginnelaan 22, 4532 BR  Terneuzen 0115-617667
30+31/1 Praktijk TAO D.Th.Thung, G.Kasenda, L.Privitera Beethovenhof 3 B, 4536 AE Terneuzen 0115- 630666
6+7/2 Praktijk Verhelst Terneuzen H.Verhelst Zuidlandstraat 34 0115-431700
13+14/2 Praktijk De Veste Terneuzen S.Bosnjak Oostelijk Bolwerk 25, 4531 GX Terneuzen 0115-620885
20+21/2 Praktijk TAO D.Th.Thung, G.Kasenda, L.Privitera Beethovenhof 3 B, 4536 AE Terneuzen 0115- 630666
27+28/2 Praktijk Mulder Axel H.Mulder Weststraat 1, 4571 HJ  AXEL 0115-564389

 

TOELICHTING

 

Indien u patiënt bent bij een van de tandartsen van de tandartsenkring Zeeuwsvlaanderen-Oost/West , kunt u, voor zeer ernstige spoedgevallen buiten de normale praktijkuren, welke niet kunnen wachten tot de volgende praktijkwerkdag, contact opnemen met het telefoonnummer van uw eigen tandarts. U krijgt hierop een band te horen welke u helemaal af moet luisteren. Op deze band hoort u welke tandarts op dit moment dienst heeft en hoe hij of zij te bereiken is. Ook wanneer u woonachtig bent in de regio Zeeuwsvlaanderen-Oost/West maar geen vaste tandarts heeft of wanneer u hier tijdelijk verblijft als toerist kunt u van deze dienst gebruik maken.
Ook staat de dienstdoende tandarts vermeld in regionaal dagblad de PZC en in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad.
De huisartsenpost is er in beginsel niet voor het behandelen van tand- en mondheelkundige problemen. De triagemedewerkers van de huisartsenposten weten wel wie de dienstdoende tandarts is.
Wanneer is behandeling tijdens de tandartsen spoedgevallendienst noodzakelijk?
Gebruikelijk is om de dienstdoende tandarts te bezoeken in geval van een ongeval, waarbij een tand of kies betrokken is. Ook bij hevige pijn aan een of meer tanden welke niet met pijnstillers te onderdrukken is en voor welke behandeling niet tot de volgende werkdag uit te stellen is, kunt u de dienstdoende tandarts consulteren.
Als behandeling van een pijnklacht in het weekeinde uit te stellen is tot het eerstvolgende spreekuur, dan dient u dat te doen. Bij zeer hevige pijn, een hevige nabloeding, een ongeval of een in uw ogen andere spoedeisende klacht is de tandarts ook rechtstreeks te bereiken. In alle gevallen zal de dienstdoende tandarts beoordelen op welke termijn eventuele behandeling noodzakelijk is.
Wanneer is behandeling tijdens de dienst niet noodzakelijk?
Matige pijn, pijn welke te onderdrukken valt met pijnstillers, pijn van kunstgebitten en uitgevallen vullingen welke geen grote klachten veroorzaken zijn voorbeelden van problemen waarbij géén sprake is van noodzakelijke spoedeisende behandeling. Soms kunnen deze klachten in een rustig spoedspreekuur nog wel verholpen worden, maar de dienstdoende tandarts kan besluiten dit bij drukte door spoedeisendere zaken niet te behandelen. Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de dienstdoende tandarts extra kosten met zich meebrengt, welke meestal contant voldaan moeten worden.

Kosten van de behandeling in de spoedgevallendienst

Deze dienen meestal  direct te worden voldaan. Niet altijd kan er tijdens de spoedgevallendienst gePINd worden. Ook is het meestal niet mogelijk de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar te declareren. Afhankelijk van de aard van de klachten kunnen de kosten variëren van 50 tot 200 euro. Uw eigen tandarts zal na de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld worden welke behandeling bij u heeft plaatsgevonden.
Tips betreffende de spoeddienst:
-kom aan het begin van het spreekuur
-legitimatie met een geldig identiteitsbewijs is voortaan verplicht. Ook uw zorgpas moet u meebrengen.
-neem een overzicht mee van eventuele medicijnen die u gebruikt !